ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฉบับที่ 1/2562

 

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


                                            

 

     ประกาศให้ทุนสนับสนุนนำเสนองาน ตปท.62      Download

     แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน                                Download

 

 

 

 

 


ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฉบับที่ 1/2562

เรื่อง      การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th