สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 / 2560


เรื่อง เทคนิคและ Pitfall การเขียนผลงานวิชาการ

 

 

O1


หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3  Download

 

                                                                                           โครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3     Download

 

                                                                                            ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ         Download

 

 

 

 


 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th