ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัย

ในงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

 

advite in

 

 

                                                         หนังสือเชิญประชุมวิชาการ (ฉบับเดิม )               Download                                 

                                                         หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมวิชาการ       Download


                                                                    รายละเอียดโครงการ                            Download

 

                                                          ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการบุคลากร              Download

 

                                                         ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ นักศึกษา             Download

 

                                                                      ใบแจ้งความจำนงนำเสนอผลงาน         Download


                                                                      โรงแรมที่พัก                                    Download

 


                                                                   ***  ผลการพิจารณาตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน                        Download

 

                                                                 *** ตารางผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ                                  Dwnloado

 

 

 

  

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th