ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2556 จ.อุดรธานี

 

 

 

164232 658239400856406_300932719_n 

246642 658239454189734_1158112978_n

 

309913 658239477523065_332586573_n

 
 935012 658245557522457_1282111147_n 942258 658245130855833_549355706_n  944511 658239984189681_2137167889_n 

 

 

 

          บรรยากาศการประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for People with Chronic Conditions in AEC era) ณ ห้อง ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ได้รับเกียรตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ซึ่งได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยคะแนน

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th