สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมส่งผลงาน เสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

เนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2561 

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

และใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th 

 โทรศัพท์ : 080-8952065 

!!! หมดเขตส่งผลงาน  28 กุมภาพันธ์ 2561           

                                                                                                             

                                                                  

 

 

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

และผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 / 2560

เรื่อง เทคนิคและ Pitfall การเขียนผลงานวิชาการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http.www.natne.or.th  สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560       

 email: natned01@gmail.com    โทรศัพท์ :  080-8952065

 

                                                                                     


 

 

 

มาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่การจัดประชุมวิชาการ**

และขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

ในงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560

เรื่อง การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อน

ประเทศสู่ Thailand 4.0

ผู้ที่นำเสนอผลงานสามารถตรวจรายชื่อ

ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน ได้ ณ บัดนี้

หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สำนักงานสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

extra

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  


ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพร่วมเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ"วิถีวัฒนธรรมร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก(Culture,Co-creation,and Collaborationbal Health)"และขอส่งผลงานวิจัย

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 2/ 2560

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผู้สนใจ ร่วมประชุมสามัญและประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมประจำปี 2560 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 3/ 2560                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                               

 

          เอกสารวิชาการ

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

 

  ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

nurse1

167654

 

47105

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลพยาบาลพยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 ณ โรงเเรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4 สิงหาคม 2559

พี่น้องพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานมุฑิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

167515

45594

90098

พยาบาลเเละนักศึกษาพยาบาล ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2559
      

บรรยากาศการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ     สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 วันที่ 3 สิงหาคม 2559                

บรรยาการการเตรียมงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559                       ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช                วันที่ 4-5 สิงหาคม 255

                                             

                         

 

บรรยากาศการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัย ระยะที่ 1

เขตอุบลราชธานีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย :

การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางกาพยาบาล

 (Routine to Research & Nursing Research)

 

 

                                              

 

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  เข้ากราบคารวะอาจารย์ รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาค 

ผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th