สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตส่งผลงาน 16 เมษายน  2561 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2561 เรื่องนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ  สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

 และใบสมัครได้ที่  http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065

!!! หมดเขตส่งผลงาน 18 พฤษภาคม  2561 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

 

ร่วมส่งผลงานเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตส่งผลงาน 15 พฤษภาคม  2561 

                                                                                    


 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมส่งผลงาน เสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาล      แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2561                    

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!!ประกาศผลการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2561     

                                                                  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจ   สมัครเข้ารับการ      เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาระปี 2562-2564

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http : www.natned.or.th

Email : natned01@gmail.com  โทรศัพท์ : 080-8952065

!!! หมดเขตส่งใบสมัคร 20 มีนาคม 2561

!!!    ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

    คณะกรรมการอำนวยการ วาระปี  2562-2564


                                                                                             

 

    

     เอกสารวิชาการ                               

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                

 

 

     

   

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559       

   

 

 

 

   

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

  

 

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561       

 

 


 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th