1.2565.20.7.65

 

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้ที่สนใจ

และนักศึกษาสถาบันต่างๆ

เข้าร่วมประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

เรื่อง “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ: ก้าวข้ามภัย COVID-19 สู่วิถี New Normal”

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

 


                 

*อ่านรายละเอียด*

 or.poster4.8.65           

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

*คลิกรายละเอียด*

 

 

nursing18.7.65

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 

และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

ประจำปี 2565

 

 

*รายละเอียด*

 

 

 

 

nursing1

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและ

นักศึกษาพยาบาลสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                                                       *อ่านรายละเอียด*   

 

                       

      

     เอกสารวิชาการ                               

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                

  

 

 

 

 

4.2565

 

 


ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

timeline 20211210_123711

 

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

 

 2192563

      ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

 

2562.1

 

 

 

 

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562   

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th