สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพ 

ร่วมประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาวะดีถ้วนหน้า""Nurses - A Voice to Lead Health For All"

และร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http: www.natne.or.th 

โทรศัพท์ : 080-8952065  และ  ID Line : 0808952065

!!! หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคม 2562   

       !!!  ประกาศผลการพิจารณาการนำเสนอผลงาน           

                                                                                                                                                        
     
             

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอสำรวจพยาบาลวิชาชีพที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติผู้เกษียณ ได้ที่ http:  www.natne.or.th 

 *ส่งชื่อ ประวัติ และรูปถ่าย  ได้ที่ Email : natned01@gmail.com   โทรศัพท์ : 080-8952065 และ  ID Line : 0808952065

!!! หมดเขตส่ง  20  สิงหาคม 2562                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                          
         

  

                                                           
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพ 

 เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ  โครงการ " การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย :การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล" 

 สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th  

*และสามารถส่งแนวคิดการวิจัย (Concept Paper)  ได้ที่ Email : natned01@gmail.com   

โทรศัพท์ : 080-8952065 และ  ID Line : 0808952065

!!! เขตอุบลราชธานี   หมดเขตรับสมัคร 19  กรกฎาคม 2562               

!!! เขตนครราชสีมา   หมดเขตรับสมัคร  9   สิงหาคม 2562

!!! เขตขอนแก่น        หมดเขตรับสมัคร 30  กันยายน 2562

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพ     

ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2562   

เรื่อง "การประกอบวิชาชีพพยาบาล :  มุมมองด้านกฎหมายความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ" 

 สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562                                                                                                


 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่1/2562  เรื่อง "พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ" 

 สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตรับสมัคร 22 มีนาคม 2562                      

                                                                                                                                                             

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

 ร่วมส่งผลงานเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตส่งผลงาน 30 พฤษภาคม  2562    

*** ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2562

                                                                                    

 

 

     เอกสารวิชาการ                               

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                

 

 

     

   

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559       

   

 

 

 

   

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

  

 

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561       

 

 


 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th