สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่การจัดประชุมวิชาการ**

และขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

ในงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560

เรื่อง การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อน

ประเทศสู่ Thailand 4.0

ผู้ที่นำเสนอผลงานสามารถตรวจรายชื่อ

ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน ได้ ณ บัดนี้

หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สำนักงานสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          

extra

 

 

 

 

 

 

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


              ขอแจ้ง  ผลการตัดสินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น                            และนักศึกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560


 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศ หรือติดต่อสอบถาม     สำนักงานสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


                                                      extra

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอสำรวจพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล  ที่จะเกษียณอายุราชการ      ประจำปี 2560

สามารถส่งรายชื่อมาที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

 

extra

 

             

                                                   

 

                                                                          

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอเชิญ  พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพ   

และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัย    

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย :

การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล  

(Routine to Research & Nursing Research)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อมาที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในวันที่  15 มกราคม 2560

 

extra

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  


ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ"วิถีวัฒนธรรมร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก(Culture,Co-creation,and Collaborationbal Health)"และขอส่งผลงานวิจัย

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 2/ 2560

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผู้สนใจ ร่วมประชุมสามัญและประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมประจำปี 2560

                                                                                                               

 

          เอกสารวิชาการ

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

 

  ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

nurse1

167654

 

47105

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลพยาบาลพยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 ณ โรงเเรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4 สิงหาคม 2559

พี่น้องพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานมุฑิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

167515

45594

90098

พยาบาลเเละนักศึกษาพยาบาล ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2559
      

บรรยากาศการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ     สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 วันที่ 3 สิงหาคม 2559                

บรรยาการการเตรียมงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559                       ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช                วันที่ 4-5 สิงหาคม 255

                                             

           

 

บรรยากาศการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัย ระยะที่ 1

เขตอุบลราชธานีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย :

การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล

 (Routine to Research & Nursing Research)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th