4-5.2565  

 

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้ที่สนใจ และนักศึกษาสถาบันต่างๆ

เข้าร่วมประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

เรื่อง “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ: ก้าวข้ามภัย COVID-19 สู่วิถี New Normal”

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

 


                 

*อ่านรายละเอียด*

 mutita2565  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอสำรวจพยบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่เป็นสมาชิก 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

          

*อ่านรายละเอียด*

 

nurse2565

สมาคมพยาบาลแห่งประเทสไทยฯ  สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

*อ่านรายละเอียด*

 

ubon 1.2565

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผู้สนใจ            

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่  1/2565

 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                     *อ่านรายละเอียด* 

nursing1

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและ

นักศึกษาพยาบาลสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                                                       *อ่านรายละเอียด*   

 

                       

      

     เอกสารวิชาการ                               

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                

  

 

 

2562.1

 

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562   

   

 

2192563 

 

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563   

   

 

   

 

timeline 20211210_123711

   ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564   

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th