สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                    

         ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

               ร่วมส่งผลงาน เสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น

                             และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น                     

                    สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

                  และใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th 

                          โทรศัพท์ : 080-8952065 

              !!! หมดเขตส่งผลงาน 15 พฤษภาคม  2561            


 


  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ         

ร่วมส่งผลงาน เสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2561                    

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

และใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th 

โทรศัพท์ : 080-8952065  !!! หมดเขตส่งผลงาน  28 กุมภาพันธ์ 2561     

                                                                  


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจ   สมัครเข้ารับการ      เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562-2564

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http : www.natned.or.th

Email : natned01@gmail.com  โทรศัพท์ : 080-8952065

!!! หมดเขตส่งใบสมัคร 20 มีนาคม 2561


                                                                                     


 

 

มาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาสัญจรครั้งที่ 1/2561

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ

ณ.โรงพยาบาลบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ    ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

          สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http : www.natned.or.th        

Email : natned01@gmail.com   โทรศัพท์ : 080-8952065

 

extra

     

 

             ข่าวประชาสัมพันธํ

 


 

•ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น แห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล  บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2561 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2562-2564

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพร่วมเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

         

                  เอกสารวิชาการ


 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

 

  ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

        

     

     

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559       

   

 

 

 

   

  

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 

 

 

 


 

  

 

  

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561       

 

 


 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th